CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ TRÍ DŨNG TẠI HUẾ.

– Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 312, tầng 03, Khu Nhà E, Chung Cư Xuân Phú, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam.

– Điện thoại0234.3815.541

– Emailctybaovetridung@gmail.com

1. Giám đốc Chi nhánh:

Nguyễn Dũng Minh

Điện thoại: 0983.519.636 – 0942493030
Facebook: Nguyễn Dũng Minh
2. Phó giám đốc:
Nguyễn Văn Quốc Dũng
Điện thoại: 0943.734.242
Facebook: Nguyễn Văn Quốc Dũng
3. Kế toán trưởng:
Trần Ngọc Huy
Điện thoại: 0935.810.000
Facebook: Tran Ngoc Huy
4. Đại diện tại Đà Nẵng
Ngô Anh Quốc
Điện thoại: 0967.834.664
Facebook: Ngô Anh Quốc
  1. Bộ phận Hành chính – Nghiệp vụ nhân sự

– Hành chính:                           Lê Thị Thúy Hằng                                         Điện thoại: 0855.524.032

– Nghiệp vụ – Nhân sự:            Bùi Văn Khâm                                               Điện thoại: 0949.894.040

  1. Bộ phận Kinh doanh – Kế toán

– Kinh doanh:                           Nguyễn Ngọc Lam                                       Điện thoại: 0981121171

– Kế toán:                                 Hồ Thị Ngọc Hoan                                       Điện thoại: 0935438228

  1. Bộ phận Hành chính – Nghiệp vụ nhân sự

– Hành chính:  Lê Thị Thúy Hằng

Điện thoại: 0855.524.032

– Nghiệp vụ – Nhân sự: Bùi Văn Khâm
Điện thoại: 0949.894.040

  1. Bộ phận Kinh doanh – Kế toán

– Kinh doanh: Nguyễn Ngọc Lam
Điện thoại: 0981121171

– Kế toán: Hồ Thị Ngọc Hoan
Điện thoại: 0935438228