Tư vấn phương pháp, nghiệp vụ bảo vệ

Dịch vụ tư vấn an ninh, các quy trình đảm bảo công tác an toàn được xây dựng chi tiết, khoa học kết hợp đội ngũ cán bộ tư vấn có nghiệp vụ cao, am hiểm chuyên môn trong công tác phòng ngừa và phòng chống rủi ro. Xây dựng cho khách hàng những quy trình tiêu chuẩn cho các hoạt động kiểm soát an ninh, kiểm soát vật tư thiết bị, kiểm saots các hoạt động giao nhận hàng hóa, kiểm soát hoạt động thu mua… mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng.