Ban Giám đốc công ty Trí Dũng tham gia " Gạo cho người nghèo khó tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị
Ban Giám đốc công ty Trí Dũng tham gia ” Gạo cho người nghèo khó tại Thừa Thiên Huế và Quảng Trị